सामाजिक सुरक्षा कोषको वार्षिकोत्सवमा गीत सार्वजनिक