नुवाकोटका ३ स्वास्थ्य संस्थालाई अल्ट्रासाउण्ड उपकरण