पोखरा विश्वविद्यालयमा स्ववियूले विद्यार्थी मेला गर्ने