नुवाकोटमा १२ हजार बालबालिकाको जन्म, ३२ सय मानिसको मृत्यु, ३३४ सम्बन्धविच्छेद