सन् १९५० को सन्धि र सीमा विवादबारे छलफल हुन्छ – मन्त्री पण्डित