लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुन: पोखरेल नियुक्त