ग्यास, विद्युत् र मल अब एउटै वांयोग्यास प्लान्टबाट