यसरी हेर्नुहोस् डेल ल्यापटप नक्कली कि सक्कली हेर्ने कसरी?