लगानीकर्ता र ब्रोकरलाई प्यान नम्बर रूजु गर्न नेप्सेको आग्रह