हिन्दू धर्मले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ: शंकराचार्य