जसपाका नेता डा. तामाङद्वारा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण