प्रजातन्त्र नेताहरूलाई सुख दिन आएजस्तो छ : शान्ति मास्के