भीओएलटीईमा फड्को, टेलिकमलाई अबसरैै अबसर, प्रयोगकर्तालाई फाइदा के ?