आधारसंगतले समाचार लेख्दा मुलूकी संहिताले रोक्दैन: मन्त्री मगर