दुईदिने नेपाल भ्रमणमा यस्तो हुनेछ मोदीको समयतालिका