विदुर नगरपालिकाले प्रत्यक्ष प्रसारण हुदैं गरेको भिडीओ हटायो