नुवाकोटमा २६ तोला सुन, आधा किलो चाँदी र नगद चोरीयो