नुवाकोटमा स्वास्थ्य बिमा सुरु, स्वास्थ्य बीमा नियमावलीसहित