भूमि अधिकार मञ्चमा पुन:नेपाल, किसानकै नाममा जग्गा दर्ता गर्न माग