नुवाकोटमा साउन १५ भब्य बनाईदै, वृत्तचित्र प्रदशनीको तयारी पूरा