एमसीसी सम्बन्धमा नेताहरु: एकातिर बोलि, अर्कोतिर लोलि