धादिङका शैक्षिक धरोहर दाहालको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार