प्राइम बैंक र नेपाल पेमेन्टबीच डिजिटल भुक्तानी सम्झौतामा हस्ताक्षर