शुरु भयो बर्षकै ठूलो अटो मेला, गाडी र फाइनान्स सुविधा एकै ठाउँमा