नेपाल विश्वको एक हिन्दु सापेक्ष राष्ट्र हो र हुनुपर्दछ: टिकाप्रसाद देवकोटा