ताम्राकारमा दशैं तिहारको योजना, मोबाइल खरिदमा छुटसहित उपहार