कोरोना भाइरसबाट सुुरक्षित रहन सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्न प्रशासनको आग्रह