प्रहरी प्रमुख थापालाई उद्योग वाणिज्य संघले गर्यो स्वागत