श्रीराम ग्यासले दियो आगोलागी भई मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख रुपैंयाँ