श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक पाँच सय ७७ र मासिक १५ हजार बनाईने