वडाबासीकै सहयोगमा स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क सञ्चालनमा रहने