ब्रोम्दिङको पर्यटन विकासमा प्रदेश सरकार लाग्नेछ – मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल