नेपाल व्यापार सर्वेक्षण सुरु, नुवाकोटका एकसय ११ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको तथ्यांक सङ्कलन गरिने