भुकम्पमा परी लाङटाङ्गमा हराएकाहरुको खोजी कार्य जारी