लकडाउनमा युवाको भूमिका, कर्तव्य र सामाजिक सक्रियता