नुवाकोट समाज दक्षिण कोरीयाको चौथो साधारणसभा सम्पन्न