सूर्यगढी खुला दिसामुक्त र पूर्ण खोपयुक्त (फोटोफिचर)