विदुर खानेपानीको बिल ईसेवाबाटै, तीन सहकारीको एपबाट पनि तिर्न सकिने