लकडाउन समस्यामा रहेका पीडितलाई अर्जुनकुमारले चित्र बेचेर सघाउने