नुवाकोटमा बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी