नुवाकोटमा भित्रियो कलर अफसेट प्रिन्टिङ सेवा, काठमाडौंकै सर्वसुलभ मूल्यमा छपाई